Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka w Nowogardzie informuje, że konkurs ofert na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego i pracownika obsługi został rozstrzygnięty. Osoby zainteresowane zostały powiadomione telefonicznie lub osobiście o wynikach konkursu.

Dyrektor Jolanta Bielska

Dyrektor Przedszkola nr 1 Niezapominajka zatrudni nauczyciela  wychowania przedszkolnego. Zatrudnienie od stycznia 2022r do 30.06.2022r.

Wymagane dokumenty:

  • podanie, CV, oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • ważna książeczka zdrowia
  • oświadczenie o niekaralności
  • dyplomy potwierdzające kwalifikacje
  • stopień awansu zawodowego

Ofertę wraz z dokumentami należy składać do 10. 01.2022r w Przedszkolu nr 1 Niezapominajka, 72-200 Nowogard, ul. Żeromskiego 14 do godziny 10:00.

Dyrektor przedszkola
Jolanta Bielska