Oferta pracy dla pracownika obsługi

Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka w Nowogardzie zatrudni pracownika na stanowisko woźnej oddziałowej w przedszkolu.

Wykształcenie: średnie

Wymagania:
- miły i serdeczny stosunek do dzieci
- sumienność i rzetelność wykonywania obowiązków
- wiek do 35 lat
- umiejętność współpracy w zespole
- ważna książeczka zdrowia

Dokumenty: - CV
- świadectwa ukończenia szkół, kursów
- świadectwa pracy
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ofertę należy składać u Dyrektora Przedszkola nr 1 w Nowogardzie, ul. Żeromskiego 14 DO DNIA 28.08.2018R DO GODZ. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA PRZCY W PRZEDSZKOLU NR 1 W NOWOGARDZIE

--

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowogardzie Jolanta Bielska