W bieżącym roku szkolnym opieka wakacyjna dla dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowogard przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa placówki

Adres placówki

Termin dyżuru wakacyjnego

1.

 Przedszkole nr 3 

ul. Ks. J. Poniatowskiego 2a, 72-200 Nowogard

Lipiec 2022 r.

2.

 Przedszkole nr 1

ul. S. Żeromskiego 14, 72-200 Nowogard

Sierpień 2022 r.

Zapisu dziecka można dokonywać w terminie:  od 11 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. Listy będą dostępne u wychowawców grup.

Serdecznie zapraszamy.