Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka w Nowogardzie informuje, że konkurs ofert na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego i pracownika obsługi został rozstrzygnięty. Osoby zainteresowane zostały powiadomione telefonicznie lub osobiście o wynikach konkursu.

Dyrektor Jolanta Bielska