W związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19, dzieci z oddz. III ur. w 2016r skierowane zostały na kwarantannę od 23.12.2021 do 02.01 2022r.
W przypadku wystąpienia najmniejszych objawów chorobowych u dzieci należy skontaktować się z  lekarzem i poinformować,  że miało kontakt z osobą zakażoną.