ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE BEZPOŚREDNIO NA KONTO:

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Nr konta: 98 1240 3884 1111 0000 4209 6654

W opisie proszę podać:

  • Imię i nazwisko dziecka,
  • Numer przedszkola,
  • Jakiego miesiąca i roku dotyczy wpłata,
  • Wyszczególnienie wpłat.

 


WZÓR


-- Jan Kowalski
P1 , Luty 2012r
Opłata za godziny i wyżywienie
np. 220,00zł

 

PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODÓW WPŁAT DO DNIA 10 NASTĘPNEGO MIESIĄCA

Opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie nr XXIX/299/2013 z dnia 04.09.2013r.