Rodziców składających wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola prosi się o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
Potwierdzenie składa się tylko w jednej placówce, w tej, do której chcecie by uczęszczało Wasze dziecko.
Potwierdzenie należy pobrać ze strony przedszkola - zakładka informacje, dokumenty.
Nie złożenie potwierdzenia świadczyć będzie o rezygnacji.