Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele przedszkola to zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów. Podnoszą swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w warsztatach, kursach, studiach podyplomowych i szkoleniach.

Grono pedagogiczne:

 Jolanta Bielska - dyrektor przedszkola Alina Klimaszewska Jolanta Jackowiak
Jolanta Bielska
dyrektor przedszkola
Alina Klimaszewska Jolanta Jackowiak
Karolina Grygowska Marzena Wiśniewska  
Karolina Grygowska Marzena Wiśniewska