W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ PRZEDSZKOLE NIECZYNNE JEST DO 22.02.2021R. WSZELKIE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE PZREDSZKOLA LUB NA GRUPOWYCH PLATFORMACH PADLET. OBOWIĄZUJE ZDALNE NAUCZANIE. KONTAKT Z DYREKTOREM PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ PRZEDSZKOLA.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika obsługi  w grupie 5 i 6 latków  Przedszkola  „Niezapominajka” w Nowogardzie informuje, iż dzieci  tej grupy  (lista osób ustalona w placówce) podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845)  w terminie: od 13.02.2021 r. do 22.02.2021 r.  – 24 dzieci.

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 15.02.2021 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Jednocześnie informuję, iż  nie poddanie się obowiązkowi  kwarantanny lub naruszenie obowiązku kwarantanny zagrożone jest

- administracyjną karą pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł w przypadku nie poddania się obowiązkowi kwarantanny

- administracyjną karą pieniężną do 30 000 zł w przypadku naruszenia obowiązku kwarantanny,
w szczególności samowolnego opuszczenia miejsca kwarantanny.                                                                                        

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej placówki, a także  przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci.

Goleniów, dnia 15.02.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika obsługi  w grupie 6 latków  Przedszkola  „Niezapominajka” w Nowogardzie informuje, iż dzieci  tej grupy  (lista osób ustalona w placówce) podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845)  w terminie: od 13.02.2021 r. do 22.02.2021 r.  – 23 dzieci

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 15.02.2021 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Jednocześnie informuję, iż  nie poddanie się obowiązkowi  kwarantanny lub naruszenie obowiązku kwarantanny zagrożone jest

- administracyjną karą pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł w przypadku nie poddania się obowiązkowi kwarantanny

- administracyjną karą pieniężną do 30 000 zł w przypadku naruszenia obowiązku kwarantanny,
w szczególności samowolnego opuszczenia miejsca kwarantanny.                                                                                        

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej placówki, a także  przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci.

Goleniów, dnia 15.02.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika administracyjnego Przedszkola Nr1 im. Niezapominajka
w Nowogardzie informuje, iż dzieci i personel pedagogiczny tej grupy (lista osób ustalona w placówce) podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie:

od 10.02.2021 r. do 19.02.2021 r. – 47 dzieci, 4 pracowników pedagogicznych.

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 13.02.2021 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane, są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Jednocześnie informuję, iż nie poddanie się obowiązkowi kwarantanny lub naruszenie obowiązku kwarantanny zagrożone jest
- administracyjną karą pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł w przypadku nie poddania się obowiązkowi kwarantanny
- administracyjną karą pieniężną do 30 000 zł w przypadku naruszenia obowiązku kwarantanny,
w szczególności samowolnego opuszczenia miejsca kwarantanny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej placówki, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci oraz pracownikom.

Goleniów, dnia 13.02.2021 r.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1 IM. NIEZAPOMINAJKA  W NOWOGARDZIE
OGŁASZ NABÓR DZIECI  DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022.
WNIOSEK  O PRZYJĘCIE PROSZĘ POBRAĆ ZE STRONY PRZEDSZKOLA, WYPEŁNIĆ I PRZYNIEŚĆ DO PLACÓWKI

 

2021 01 10 zabawa