Praca plastyczna  dzieci 5 -letnich "Suknia pani jesieni"